Főoldal Cikkek Könyvek Ajánlataim Kapcsolat

A KOMMUNIKÁCIÓ FEJLETTEBB SZINTJEI

Beszéljünk az Asszertivitásról. Asszertívnek lenni azt jelenti, hogy:

- asszertívan gondolkodunk
- önbizalmat érzünk
- pozitívan viselkedünk

Hogyan fejleszthetjük ki ezeket a fontos dolgokat?
Az asszertiv viselkedés nem más, mint természetesen, őszintén, elismerten élni a másokkal való kapcsolatainkban. Ez az egyik legvonzóbb emberi viselkedés. Az asszertivitás képes a személyes siker megvalósítására. Az ilyen ember élvezi munkáját, a játékot, a barátait és a családját.

Ez a viselkedés "győztes-győztes" (mindkét félnek teljesítményérzése van) kimenetelt eredményez a tárgyalásokban, a konfliktusok megoldásában és a családi életben éppúgy, mint az üzleti életben.

Szerintem az a legjobb, ha most egy pillanatra megállunk egy kicsit, és elgondolkodunk: vajon van-e ilyen ember az ismeretségi körünkben? Régi kedves tanárok, több évtizedes barátságok, szerelmek...

Nekem nagy szerencsém van, mert létezik egy olyan ember aki a mai napig tükröt tart elém ha elakadok az élet buktatóiban. Az az igazi emberi nagyság ha valaki úgy képes tanítani, vagy magyarázni, hogy közben a másik nem érzi alárendelt helyzetben magát. Megérti és képes magáévá tenni a dolgokat úgy, hogy semmi erőltetett érzése ne maradjon.

Háromféle viselkedés van: asszertiv, nem-asszertiv és agresszív
Mindenkiben megtaláljuk mindhárom viselkedési formát. Az egyik azonban különösen jellemző ránk.

Mindannyian élünk mindhárom viselkedési stílussal, szituációtól és személyiségi típustól függően. Nincs olyan ember, aki állandóan asszertív. Megtanulhatjuk azonban, hogy az időnk nagy részében azok maradjunk.

Nézzük mik a legfontosabb jellemzői a különböző viselkedéseknek.

A Nem asszertív:
Passzív és indirekt. A kisebb rendűség érzetét kelti. Mások akaratát, szükségleteit, jogait fontosabbnak tekinti, "győztes-vesztes" szituációt teremt. Veszít, - mialatt másokat enged győzni. Áldozattá válik, és nem győztessé.

Az Agresszív:
A viselkedése komplexebb. Lehet aktív vagy passzív, direkt vagy indirekt, őszinte vagy őszintétlen. Mindig a felsőbbrendűséget és a lenézést közvetíti, saját akaratát, szükségleteit és jogait fontosabbnak tartja a másokénál. Nem ad választási lehetőséget másnak. Legtöbbször nem megfelelő, mert sérti mások jogait. Az agresszív ember "győztes" lesz , de mások vesztesége árán. Ezáltal bosszúra készteti környezetét. Senki nem szereti az erőszakot. Szerintem sok ilyen ember él az ismerőseink között. Talán több, mint kéne. Az egész világunk a szerzésről, erőszakról szól.

Az Asszertív:
Aktív, direkt és őszinte. Az önelfogadást és mások elfogadását közvetíti. A saját akaratát, szükségleteit, és jogait azonosnak tekinti a másokéval. A "győztes-győztes " kimenetel felé törekszik. Mások meghallgatása, befolyásolása, és meggyőzése által válik győztessé, így mások önszántukból választják az együttműködést. Ez a viselkedés megtorlás nélküli sikert eredményez és őszinteségre, nyílt kapcsolatokra bátorít.

Adott egy szituáció amikor két ember vitatkozik. Csak a saját gondolatukkal vannak elfoglalva, mit csinál vajon egy asszertív barát? Megkérdezi mindkét féltől, hogy mi volt a konkrét problémája a két vitázónak egymással. És azzal, hogy gondolkodásra ösztönzi az embereket, a dühüket lényegesen lecsökkentette. Nem biztos, hogy azonnal megoldást találnak, de elindultak a jó úton...

Az első lépés az, hogy tisztában kell lenni azzal mi az, amit érez az ember.
Düh, szomorúság, öröm, félelem,- ez a négy alap-érzelem..

Fontos kifejleszteni az érzelmi tudatosságot. Amikor egy érzelmet azonosítunk, csak azt követően tudunk egy belső dialógust kialakítani avval kapcsolatban. Milyen fizikai jelek kísérik az adott érzelmet? Ezek a jelek képesek segíteni az azonosításban. Ha erre képesek vagyunk, - akkor az az érzelmek asszertív kifejezése.

Az asszertivitás tipusai:

Támogató-gondoskodó:
Melegséget, gondoskodást és figyelmet közvetít mások iránt. Az állítás direkt, őszinte és tiszteletteljes. Mások érzéseinek az elismerése jellemzi. Ők az Érzők...

Direkt-Irányító:
Eredményre összpontosít, határozott, de tiszteletteljes, amire az utasítások használata jellemző. Nem azonos a diktatórikus főnökkel, megfelelően közvetíti az elvárásokat, véleményeket. Leggyakrabban a Cselekvő és Gondolkodó típusra jellemző.

Analitikus:
Ez a stílus személytelen és tényszerű. Tényeket és információkat, gondolatokat és valószínűséget közöl. Inkább kéréseket használ, mint direktívákat. Nyugodt és érzelemmentes. A Gondolkodó típusú emberekre jellemző.

Expresszív:
Energetikus, spontán és emocionális, érzések, tetszések és nem tetszések, akaratok és szükségletek közvetítődnek nyíltan és expresszív módon. Általában intuitív, kreatív, spontán emberekre jellemző. Rendszerint a Cselekvők és az Érzők használják.

Az emocionális választás lehet egy erős szokás eredménye. Az asszertivitás érzelmi őszinteséget igényel. Nehéz asszertívnak lenni akkor, ha az illető ember nem fogadja el a saját érzéseiért a felelősséget.

A= Inger (szavak, események,tettek)
B= Belső dialógus
C= Érzelmek

Az egész folyamat egy pillanat alatt zajlik le, de mindhárom lépés mindig jelen van, amikor valamilyen dologra érzelmileg reagálunk.

Sose tudunk kilépni emberi mivoltunkból, és nem is kell. Ha tisztában vagyunk a saját érzelmi tulajdonságainkkal azt nem szégyen megmutatni. Attól vagyunk emberek, hogy tanulunk és fejlődünk és megpróbáljuk magunkból életünk során a legtöbbet kihozni.

Gyakran úgy tűnik, hogy az érzelem szimultán jelenik meg, de közte van egy hajszálvékony törés az A-C folyamatban.

Nagyon fontos hatalom van a kezünkben! Mi választjuk meg az érzelmeinket!

A saját érzéseimért vagyok felelős, és csak részben a másokért. Az én szavaim csak "meghívják őt" bizonyos érzelmeket érezni, de nem én "csinálom" ezeket az érzéseket. Ezt ők vagy érzik ,- vagy nem...

Az asszertivitás megkívánja érezni a saját felelősségedet, és elfogadni a másokéit. Amikor egy személy elfogadja a saját érzéseiért a felelősséget, és ugyanakkor abbahagyja a mások érzelmeinek sértegetését vagy semmibevevését, akkor már óriási lépést tett a "győztes-győztes" attitűd felé.

Az érzések nem logikusak. Sokszor nem a legproduktívabbak a válaszaink. Ahhoz, hogy változtatni tudjunk az érzelmi reakcióinkon változás szükséges a belső dialógusban. Pl:

"Helyénvaló, hogy vannak érzelmeim és hogy kifejezem azokat, képes vagyok őszintén és nyíltan kifejezni az érzéseimet. El fogom mondani másoknak azt amit érzek. Én egy emocionálisan nyitott ember vagyok."

Az asszertivitás emocionális összetevői:

Az emberek emocionális lények. Az asszertivitás emocionális feltételeinek megteremtése a legnagyobb kihívás. Érzelmeink általában nem támogatják az asszertivitást.

Pl:
A Nők-emocionálisak... A férfiak-nem...(?)
A férfiak is emocionálisak, csak ők nem tanulták meg az az érzelmi nyitottságot, mert azt tapasztalták, hogy az számukra nem támogatott.

Az "érzések mítosza" azt jelenti, hogy mi azt gondoljuk, mások érzéseit mi okozzuk. Pl: Azt gondoljuk, hogy mi teszünk valakit dühössé. Az érzelem egy választás.

Ok-okozat.
Ok: a szó, a tett, az események.
Okozat: Érzelem.

Ugyanaz az ok ugyanazt az okozatot eredményezi mindenkiben? Nem! Különböző emberek különböző módon éreznek ugyanabban a helyzetben. Az a személy, aki elfogadja a szavakat, cselekvést, ... az választ érzelmet.

A változás technikái: A kívánt gondolkodási és érzelmi minták elsajátítása. Ha az ember megtervezi a saját "pszichológiai programját" az segíti a tudatos viselkedésváltoztatásban.

Újra programozhatjuk magunkat!

A legtöbb "pszichológiai programot" a gyerekkorból hozzuk magunkkal, és ezek mozgatják a cselekvéseinket. Nem vagyunk képesek kitörölni azokat, de képesek vagyunk beépíteni újakat, amelyek semlegesítik azokat a régieket, amik nem felelnek meg.

Szemben a komputerrel az ember nem programozható teljesen újra. Az emberek újra programozása csak fokozatosan történhet, az új programot sokszor le kell futtatni ahhoz, hogy automatikussá váljon.

Tehát jön a tervkészítés:

Ez a terv tartalmazzon:
Engedélyt (Jó, ha ...; Képes vagyok....)
Kötelezettséget (Én fogok...).és
Jóváhagyást (Én ...vagyok)

Ezek az állítások legyenek írottak, egyszerűek aktívak és pozitívak.

Le kell írni egy kis programozási tervet, ami 4-5 állítást tartalmazzon. A legfontosabb állítások azok, amelyek segítenek a régi, nem kívánatos gondolkodási és viselkedési sémák megváltoztatásában. Ahhoz, hogy egy viselkedési stílus természetessé váljon, gyakorlásra van szükség, tehát egy gyakorlási lista nagy segítségünkre lesz.

Ez legyen specifikus, részletes és tartalmazza mit, mikor, és milyen gyakran akarsz gyakorolni. Meg kell engedni a hibázás lehetőségét is.

Fontos dolog a megerősítés. Bizonyítékra van szükség ahhoz, hogy az ember elhiggye magáról a változtatáshoz való képességet. Ehhez kell a megerősítés, a pozitív tapasztalat, hogy újra és újra érezzük a sikerélményt. A társak is adhatnak pozitív megerősítést, de sajátmagunk is megdicsérhetjük vagy akár jutalmat is adhatunk magunknak.

A gondolkodásváltozás:

Attitűdök, elvárások, hitek és észlelések változását jelenti. Amilyen mértékben nem asszertív vagy agresszív a gondolkodás, olyan mértékben választja az illető ezeket viselkedési stílusokat.

Az asszertivitás kifejlesztésében változás szükséges a gondolkodásmódban, önmagáról, másokról és az életről egyaránt.

Az elvárás pl. itt arra vonatkozik, hogy az illető mennyire képes az asszertivitást megtanulni. Ez az elvárás nagy mértékben befolyásolja a siker lehetőségét.

Mennyire reálisak az elvárások?

Itt az Ön-magát megvalósító jóslatnak van jelentősége. Ez egy olyan fogalom, ami azt mondja ki, hogy nagy valószínűséggel azt az eredményt érjük el, amit jósolunk magunknak.

A viselkedés megváltozatása:

Az új gondolkodás és érzelem támogatja az új viselkedés-választást. A gondolatok, érzések, vélemények közvetítésére olyan szavak szükségesek, amik direktek, őszinték és tiszteletteljesek.

A szó az asszertívitásnak csak egy része, de mégis feltétlen szükség van rá, hogy megtanuljuk ezeket a mondatokat pl: Mondd;" Én úgy vélem..", inkább, mint " Te azt állítod.."

Tényszerű leírást használni például inkább, mint túlzásokba vagy elhamarkodott ítélkezésbe esni. Pl:"Ez egy pocsék munka"...helyett:" Az írásjelek a dolgozatában még egy kis munkát igényelnek "

Gondolatokat, véleményeket és érzéseket úgy kell kifejezni, hogy az tükrözze a tulajdonosát. Pl." Dühössé tesz, amikor megszegi az ígéretét.."

Az Asszertív filozófia jellemzői:

Felismerem, hogy mindenkinek van egy jól begyakorolt kommunikációs szokása és tartós attitűdje, ami támogatja és védi ezeket a szokásokat. Mások kommunikációs stílusát tényként fogadom el. Asszertív kommunikációt és "győztes-győztes" attitűdöt ajánlok fel még akkor is, amikor mások nem asszertív vagy agresszív stílust képviselnek. Megértem, hogy az emberek csak olyan mértékben képesek változni, amilyen mértékben igazán akarják a változást. Tudom, hogy mások különböznek tőlem, és hogy minden ember típus jó.

Elfogadom saját felelősségemet az érzéseimért, gondolataimért, véleményemért és viselkedésemért. Ugyanakkor megértem, hogy nem vállalhatok teljes felelősséget mások érzéseiért, gondolataiért, viselkedéséért.

Elfogadom, hogy minden kapcsolat 50%-ban vonja be mindkét személy egyéni felelősségét a kapcsolat sikerességéért vagy kudarcáért.

Tudom, hogy a nem asszertivitás és az agresszivitás része az életnek.

Tudom, hogy minden asszertív választás kizár egy nem asszertív vagy egy agresszív választást, és javítja a siker lehetőségét a munkában és otthon.

A Pozitív Mentális gondolkodás nem más, mint a képzeleted felhasználása arra, hogy vizualizáld magadat, amint sikeresen és asszertívan beszélsz, illetve viselkedsz. Csak pozitív kimenetelre szabad gondolni. Ne is gondolj arra, hogy a dolgok rosszul is történhetnek, mert ez a nem tudatos elvárásod hatással van az önbizalmadra és alááshatja a sikeredet. Használjuk ki az "ön-magát megvalósító jóslat " erejét a pozitív tapasztalatok megszerzésében.

Ha képes leszel ezeket megtenni már el is kezdted kifejleszteni az asszertív filozófiát.

Forrás: nagyevica rovata (nagyevica.virtus.hu)


Kellemes, és hasznos időtöltést kíván:

Szenyán Ildikó
szenyanildiko@neadjafel.hu
06-20-9-344-154
Skype: Energildi
 

 

Webdesign - Szenyán Ildikó 2005-2010 © Minden jog fenntartva!