Főoldal Cikkek Könyvek Ajánlataim Kapcsolat

AZ EMBER, MINT TUDATOS LÉNY

Az ember nem csak egy élőlény a világmindenségben. Tudtommal mi egyedül vagyunk képesek szabad akaratból cselekedni, hinni, és érezni.

Három létünk, énünk van: anyagi, szellemi, és érzelmi.

Anyagi létünk az a test, melyet szüleinktől kaptunk, és mint öröklött anyagi részecske öröktől fogva létezünk, mert hordozzuk őseinket is önmagunkban, melyet majdan átadunk gyermekeinknek, akik már minket is hordoznak magukban, de megismételhetetlen énünk az elmúlásban, az anyagi világmindenségben - az atomizált részeként - azzal eggyé válva annak örökös részei maradunk.

A szellemiségünk, mely közvetve tanultatásunk és tapasztalásunk eredményeként van, és alakítja közvetlenül a környezetünket, közvetve a világmindenség szellemiségét, így alkotó és alakító ereje a világmindenségnek, és direkt módon közreműködik abban addig, míg jelen vagyunk itt. Közvetetten szellemiségünk hordozza - tapasztalásunk által - szüleink és nagyszüleink szellemiségét, melyet örökül kapunk. Mindezt ösztönösen, és tudatosan adjuk tovább utódainknak. A szellem, mely tudatosan él bennünk, felelősséggel is jár.

Szellemiségünk része a helyes önismeret, mely törzse szellemiségünknek. Szellemiségünk ágai olyanok, mint egy lombos fa ágai: tapasztalásunk, erkölcsünk, szerzett tudásunk, nyelvtudásunk, szakmai ismereteink, érdeklődési körünk szerzett tudása, vallásunk, meggyőződésünk, környezetünkhöz való viszonyunk... - az érzelmeink fölötti hatalmunk.

Érzelmeink szellemünk nélkül besorolna bennünket a világmindenség egyhangú, természetes hierarchiájába - mely eredendően nem demokratikus. A szellemi képességeink fejlődésének kulcsa, hogy képesek legyünk rácsodálkozni a minket körülvevő világra, és ha mindezt fejlesztjük - érzelmi világunk gazdagabbá válik.

Csodálatos összhangban van az ember hármas éne, mely tiszteletet követel. Ki iránt?

Elsősorban az ember, mint létező faj iránt, másodsorban az egyén - minden egyes személyiség iránt, aki egyedüli és megismételhetetlen létező, akivel a találkozás pozitív, vagy negatív élményt kelt, pozitív, vagy negatív megtapasztalást eredményez. Ennek élménye beépül egyéniségembe, akitől már nem az vagyok, mint voltam a vele való találkozás előtt.

Szellemiségünk kell, hogy döntsön arról, hogy az adott személy kapcsolatrendszerünkbe, élményrendszerünkbe hol kap helyet.

Talán abban is egyedüli lény az ember, ahogy képes alkalmazkodni környezetéhez, annak ellenére, hogy tudatossága a meghatározó, és irányításra, uralkodásra hajlandó eredendően. Mégis azon erőknek, melyek feletti hatalmát még nem képes gyakorolni, kényszerűségből, az élni akarás ösztönéből hajlandó alárendelni magát, és elfogadni.

Az ember befolyásolhatósága mérhetetlen, ha szellemi éne nincs hármas összetevőjének csúcsán. Ha tudatos lénye nem képes uralkodni és irányítani életének folyását. Ez az a sérülékeny pontja az embernek, mely sebezhetővé teszi saját fajtájával szemben, és ez az, amit saját fajtája ki is használ.

Felelősségünk és személyes értékrendünk az, mely meghatározza tudatos cselekvésünket, azokat a jellemvonásainkat, melyeket tudatosan tanítunk, adunk át életünk folyamán környezetünknek, utódainknak.

Bírjuk ezt a felelősséget? Azon túl, hogy élünk ezzel a lehetőséggel, olykor nem élünk vissza ezzel? Felelősségünk, hogy megtaláljuk a mértéket, ami nem terjeszkedik túl magunkon, és telepszik rá másokra.

"A legérdekesebb tünemény, mellyel az emberi életben találkozhatunk, az emberi jellem. Semmi nem olyan érdekes, meglepő, kiszámíthatatlan, mint a folyamat, melynek során egy ember elárulja jellembeli sajátságait. (...) S mert a jellem maga az ember, hasztalan iparkodunk eltitkolni azt: jellemét éppen olyan kevéssé rejtegetheti az ember, mint ahogy testi lényét nem tudja elrejteni semmiféle ködsapka. Ideig-óráig viselhetünk az életben álszakállt és álruhákat, de egy pillanatban lehull rólunk minden jelmez és megmutatkozik a valóság. Egy mozdulat, egy szó, egy cselekedet végül is elárulja igazi jellemünket: az álarcosbál csak alkalmi lehet. S a találkozás egy jellem valódi sajátságaival a legnagyobb emberi élmény, melyben részünk lehet." (Márai Sándor : Az emberi jellemről)


Kellemes, és hasznos időtöltést kíván:

Szenyán Ildikó
szenyanildiko@neadjafel.hu
06-20-9-344-154
Skype: Energildi
 

 

Webdesign - Szenyán Ildikó 2005-2010 © Minden jog fenntartva!