Főoldal Cikkek Könyvek Ajánlataim Kapcsolat

AZ ISKOLA MAJD FELKÉSZÍT AZ ÉLETRE ?!

Amikor iskolába jártunk, azt hallottuk a tanárainktól, "Tanuld meg jól ezeket a tantárgyakat, és akkor nem lesz majd gondod a főiskolai/egyetemi felvételi vizsgán!"

Nem mondtak nekünk igazat!

Amikor aztán főiskolára/egyetemre jártunk, folyton azt hallottuk, "Tanuld meg jól ezeket a tantárgyakat és akkor majd nem lesz problémád az életedben!"

Hát... ismét nem mondtak igazat nekünk!

Hány tanfolyamot végzett Ön már el eddig pozitív hozzáállásból, célkitűzésből, felelősségvállalásból, mások megértésének képességéből, kalkulált kockázatvállalásból, emberi kapcsolatok létesítéséből és fenntartásából, emberekhez- és önmagához értésből, időgazdálkodásból, érzelmein uralkodásból, önbizalma erősítéséből, együttműködési képességből, kitartásból, kihívások felvállalásából, döntéshozatali készségből, érdek érvényesítő képességből, bizalomkeltésből, nem-et mondásból, önmaga megkedveltetéséből, kudarctűrésből, kezdeményező képességből és gazdagságtanból (a tisztességes vagyonszerzés tudományából) ?

A jelenlegi tevékenységét folytatva mennyire tartja fontosnak ezeket?

Azokat a tantárgyakat, amelyekre az embernek igazán szüksége lenne, sohasem tanítják az iskolákban.

Miért?

Rossz a kérdés. Senki sem tudja, hogy ki volt az, de egy dolog biztos: valaki megtiltotta azt, hogy a közoktatás felelősségre vonható legyen az életre való felkészítésért, vagy a valódi életvitelhez nélkülözhetetlen képességek elsajátítását is magában foglaló oktató program biztosításáért.

Talán azért, mert sokkal könnyebb mondjuk matematikát, történelmet, vagy akár szilárdságtant, és marketinget oktatni, mint becsületességet, jóindulatot, toleranciát, vagy kitartást?

Nem akarom régi tanáraimat megbántani, és nem akarok senkit sem arra biztatni, hogy hagyja abba a tanulmányait, vagy felejtse el, amit eddig megtanult!

Inkább azt javasolnám, hogy egészítse ki azon ismereteit (történelem, irodalom, földrajz), amelyek kiváló esélyt biztosítanak Önnek egy "Legyen Ön is milliomos!" típusú TV-vetélkedőn, de meglehetősen kevésnek bizonyulnak az ÉLETBEN való boldoguláshoz.

Mivel az ember egész életében "értékesít", - vannak, akik konkrét termékek, szolgáltatások eladásával keresik a kenyerüket, míg mások csupán az ötleteiket adják el. Ez utóbbit már gyermekkorunk óta igyekszünk előszeretettel gyakorolni (rávenni a körülöttünk élőket arra, hogy teljesítsék a kívánságainkat)...

Ha jól megnézzük, bármilyen jövedelemszerző tevékenységet, munkát is végzünk, az valamilyen szolgáltatás formájában testesül meg. Elemi érdekünk tehát az, hogy képesek legyünk másoknak kiváló minőségű szolgáltatásokat nyújtani. Egyáltalán nem tartanám haszontalannak, ha oktatnák az iskolában az önmagunk és szolgáltatásaink értékesítésének marketingjét.

Az alábbiakban összefoglaltam a legfontosabb alapképességeket, amelyeket legalább annyira nélkülözhetetlenek tartom az életben való boldoguláshoz, mint például egy matematikai feladat megoldásához az összeadási művelet szabályainak ismeretét.

Következzen tehát azon "TANTÁRGYAK" listája, amelyek tényleg az ember felkészítését szolgálják úgy a kapcsolatépítésre, a baráti szálak ápolására, mint a valódi életre. Képzelje csak el, mennyivel mókásabbak lehettek volna a diákévek, ha azok igazi, gyakorlatias, életszagú tantárgyak elsajátítására adtak volna alkalmat? Ön hányast kapott volna belőlük?

A pozitív beállítottság kialakításának csodája
Azzá válunk, amit állandóan a fejünkben forgatunk. A pozitív beállítottság önmagában csodákat művel. Ez a sikertitkok egyike. Minden kiváló tett eredete a pozitív hozzáállásban keresendő. Mi lenne, ha beiratkozna egy tanfolyamra, amelyen megtanulhatná, hogyan alakítson ki önmagában és tartson fenn egy egészséges, pozitív beállítottságot?

Célok kitűzése és elérése
Mindenki tudja, hogy célokat kellene kitűznie. Kevesen tudják viszont azt, hogyan. Nem kell összetéveszteni a cselekvést az eredménnyel. A célok a sikerhez vezető útvonal terveként szolgálnak. A célok kitűzése és elérése révén növelhetjük a sikeresélyünket és a megelégedésünket. Mikor volt a legutóbbi célkitűző tanfolyam, amelyen Ön részt vett?

Emberek megértése
Az emberek néha igénylik a segítségünket és furcsa módon hozzák ezt a tudomásunkra. Ha - gondolatban - néhány lépést igyekszünk megtenni a másik személy cipőjében, akkor sokkal könnyebben rájövünk arra, hogyan kell bánni vele.

Felelősségvállalás
A saját cselekedetünkért, mindazért, ami velünk történik, vagy akár annak a vállalatnak a sikeréért, amelynél dolgozunk nekünk kell a felelősséget vállalnunk. Ha úgy gondolja, hogy Önön kívül mindenki más hibáztatható... akkor gondolkozzon el ismét a dolgokon! Vállalja el a felelősséget a munkájáért és a munkatársaival, ügyfeleivel kapcsolatos dolgok alakulásáért!

Hatékony odafigyelés
A legjobb módja az ügyfelek számára nyújtott szolgáltatásnak, vagy a munkatársak segítésének az, ha figyelmesen meghallgatjuk őket. Az odafigyelés elengedhetetlen feltétele az, hogy a megértés szándékával tegyük, és reagálás helyett valódi válasszal szolgáljunk. Az emberek odafigyelési készsége az, ami leginkább fejlesztésre szorul.

Jó kommunikációs készség
Úgy képesnek kell lennünk kommunikálni, hogy megértsenek bennünket. A kollégáink és az ügyfeleink tömör és érthető információkra vágynak. A kommunikáció napjainkban a legfontosabb és legkevésbé tanított képesség. Miért?

Változás üdvözlése
A változás minden nap jelen van a környezetünkben - és ellenállásba is ütközik - gyakran küzdünk ellene, még akkor is, ha az a javunkat szolgálja. El kell sajátítanunk a változásból eredő lehetőségek kiaknázásának a képességét.

Baráti kapcsolatok létesítése és fenntartása
Olyan kapcsolatok létesítéséről és fenntartásáról van szó, amelyek kiállják az idők próbáját. Olyan módszerek, és technikák elsajátítása igényelt, amelyek elősegítik a munkatársainkkal és ügyfeleinkkel a kölcsönös tiszteleten és barátságon alapuló kapcsolatok kialakítását. "Én adok előbb értéket másoknak" filozófiával kell tudni közelíteni a többiekhez.

Hatékony döntéshozatal
Képesnek kell lennünk célszerű döntéseket meghozni (ami egyúttal kockázatvállalást is jelent). A hatékony döntéshozatal együtt jár a hibázás lehetőségének az elfogadásával, valamint a félelem, és bűntudat nélküli felelősségvállalással is.

Csapatmunka
Egyedül nem sokra képes az ember. Két személy közös erőfeszítése tízszer többet ér, mint ha külön, külön önállóan tevékenykednének. A csapatmunkában rejlő teljesítmény hatékonyságának megértése a siker záloga. Felejtsük el végre a rivalizálást és a másik gáncsolását!

Gazdagságtan (a tisztességes vagyonszerzés tudománya)
Megismerni az olyan jövedelemszerzési lehetőségeket, amelyekkel a hatástöbbszörözés elvének legkevésbé hatékony alkalmazása helyett - munkaidőért cserébe munkabért - sokkal eredményesebb módon szerezhet az ember jövedelmet.

Nos, ezek lennének a legfontosabb tantárgyak, amelyeket szükségesnek tartok az életben való boldoguláshoz, és jó lenne, ha az iskolai tanrendekben is szerepelnének...

Napjainkban ugyanis az iskolákban többnyire a megélhetéshez szükséges jövedelem előteremtésének a lehetőségeiről, stratégiáiról és taktikáiról lehet valamit megtudni. Viszont, egyetlen szót sem hall az ember a vagyonteremtési lehetőségekről, stratégiákról és taktikákról... Ezek megismerése és elsajátítása a diákok fantáziájára és felelősségére van rábízva. Még tippekkel sem igen látják el őket arra vonatkozóan, hogy merre érdemes elindulniuk a felfedező útjukon.

Mindaddig, amíg ezen a téren nem lesz változás, nincs sok vesztegetni való időnk. Mi magunk vagyunk felelősek a saját sorsunk irányításáért.

Ahelyett, hogy másokat hibáztatnánk, jobb, ha kezünkbe vesszük a sorsunkat, és céljaink, vágyaink megvalósítása érdekében fejlesztjük a személyiségünket! Miközben az iskolai oktatás, változatlanul folytatja a "gittrágást" és - az érvényesüléshez nélkülözhetetlen készségek fejlesztését tekintve - többnyire a középszerűség színvonalán tengődve, folyamatosan terjeszti a megtévesztő információkat.

"Száz év múlva...
semmi jelentősége nem lesz már annak,
hogy mennyi pénzem volt a bankszámlámon,
hogy milyen házban laktam vagy,
hogy milyen volt az az autó, amit vezettem...

de lehet, hogy egészen más lesz a világ, mert fontos szerepet játszottam
egy GYERMEK életében."
(Ismeretlen)


Kellemes, és hasznos időtöltést kíván:

Szenyán Ildikó
szenyanildiko@neadjafel.hu
06-20-9-344-154
Skype: Energildi
 

 

Webdesign - Szenyán Ildikó 2005-2010 © Minden jog fenntartva!