Főoldal Cikkek Könyvek Ajánlataim Kapcsolat

GYÖKEREINK ÉS SZÁRNYAINK

Goethe szerint: "A jó szülők gyökereket és szárnyakat adnak gyermekeiknek. Gyökereket, hogy mindig tudják, hol az otthonuk, és szárnyakat, hogy elrepülhessenek és gyakorolhassák mindazt, amit tőlük tanultak."

Szerencsére sokan vannak, akik gyökerekkel és szárnyakkal is rendelkeznek; de még többen vannak sajnos, akiket épp a gyökereik fosztanak meg a szárnyaiktól. A ki vagyok én, honnan jöttem, és hová tartok kérdések megválaszolása sosem egyszerű feladat.

Gyökereink

A családban szerezzük meg legkorábbi ismereteinket és velük együtt rögtön egy életfilozófiát is arról, hogy a világról, más emberekről hogyan gondolkodjunk. Mire felnövünk, szüleink, tanáraink, testvéreink, osztálytársaink, "barátaink" gondoskodnak róla, hogy határozott elképzelésünk legyen önmagunkról is. És ez a legritkább esetben pozitív. Kritizáltak, összehasonlítottak másokkal, feltételeket szabtak, ... És nem tudtunk megfelelni a gyakran egymásnak ellentmondó elvárásoknak. Esély sem volt arra, hogy önmagunk legyünk!

Talán te is ismered a tanult tehetetlenség fogalmát. Elefántokat szoktak úgy idomítani, hogy még kicsi korában kikötik egy oszlophoz. Próbálkoznak, hogy megszabaduljanak, de az oszlop erősebb. Mire felnőnek, megtanulják, hogy hiába rángatják a kötelet, az nem enged. Holott közben ők már megerősödtek, és simán kiránthatnák az oszlopot. Megtanulták, hogy tehetetlenek, és többé már nem is próbálkoznak.

Sokan, és sokáig vagyunk elefántok. A múltat nem lehet meg nem történtté tenni, de meg tudjuk változtatni az értelmezését. Egy érett nézőpontból meg tudjuk mutatni a bennünk lakó embernek, hogy van más választásunk. Meg kell értenünk, hogy a szüleink vagy a tanáraink úgy neveltek, tanítottak, úgy cselekedtek, ahogy - szerintük - az a mi érdekeinket szolgálta. Ahelyett, hogy továbbra is neheztelnénk rájuk, most választhatunk.

Induljunk tiszta lappal! Ha úgysem tudunk megfelelni egyszerre mindenkinek, akkor a legjobb, amit tehetünk, hogy úgy éljük az életünket, ahogy az nekünk a leginkább megfelel. Hozzuk végre összhangba az érzéseink, vágyaink, alakítsük ki a saját világképünket!

Hagyjunk fel azzal, hogy állandóan azzal foglalkozunk, hogy mit gondolnak rólunk mások! Ne hallgassunk a tömegkommunikációra. A tv és rádióműsorok, a mozi és videofilmek egy mesterségesen torzított világot tárnak elénk. NEM kell megfelelnünk az éppen aktuális trendnek sem külsőleg, sem belsőleg.

Az önazonos embert olyan lelki békesség jellemzi, mely nem feltétlenül függ össze az anyagi jóléttel, társadalmi presztízzsel, és egyéb olyan jellegzetességekkel, amit ma sokan fontosnak tartanak.

Ha mindíg csak igazodni akarunk, az csökkenti azt a képességünket, hogy élvezzük a jelent. Elvonja az energiáinkat, a lelkesedésünket és a kíváncsiságunkat, hogy megismerjük önmagunkat és a világot - a SAJÁT szemszögünkből.

Az Életre való felkészítés során egyre erősödő, színesedő szemellenzőt kaptunk. Kialakítottuk, elfogadtuk mai életünk "rendjét", s közben fogalmunk sem volt arról, hogy mindezt korunk neveltetésének szemüvegén keresztül láttuk. Gyanútlanul tapossuk a felfedező utunkat, miközben nem is gondolunk arra, hogy valóban előre haladunk-e? Nézzünk körül egyszer szabad szemmel is!

Szárnyaink

Szárnyai mindenkinek vannak, csak meg kell erősíteni, és gyakorolni kell, hogy tudjunk is repülni. Mivel első látásra nem mindig szembetűnő, és többnyire félünk is az ismeretlentől, ezért rendre megfelejtkezünk arról, hogy szinte mindig van választásunk, miénk a döntés. Sokszor még azokban a teljesen kilátástalannak tűnő helyzetekben is, amikor úgy érezzük, a külvilág, a lakhelyünk, családunk, munkahelyünk vagy az egészségi állapotunk az adott pillanatban behatárolják a cselekvési lehetőségünket. Az örömöt, a boldogságot hozó meggyőződéseket, gondolatokat, cselekvéseket is választhatjuk. Ha most éppen nem tesszük, annak oka van, de ez az ok is önmagunkban keresendő. Problémákat és magyarázatokat mindig találunk. Ne ezeket keressük, hanem a vágyainkat, céljainkat és az ezeket elérhetővé tevő utakat, megoldásokat, cselekvéseket.  

Senki sem arra születik, hogy feladja. Szerintem Neked sem kellene feladnod!

Gondolataink belőlünk fakadnak, a sajátjaink. Az agyunk sokmindenben hasonlóan működik, mint egy számítógép. Mi is is csak azt a programot tudjuk alkalmazni, amely valamilyen módon belénk lett táplálva. Az agyi tárolókapacitásunk ráadásul hatalmas.

Nagyrészt rajtunk áll, hogy a szüleink, elődeink, környezetünk és a saját magunk által írt programot bármikor felülírjuk, megváltoztassuk, továbbfejlesszük. Emberi mivoltunk nagyszerű lehetősége és adottsága éppen abban áll, hogy - bár részei vagyunk,- de nem vagyunk tehetetlen kiszolgáltatottjai a minket körülvevő világnak.

Az iskolapadból kikerülve megtanultunk írni, olvasni, számolni, rendelkezünk földrajzi, természettudományos, zenei, és egyéb az "alap tantárgyak körébe sorolt" ismeretekkel. Viszont olyan "tantárgyakra" is szükségünk volna, melyek képessé tesznek minket az önálló és sikeres életvitelre.

Mik is ezek a tantárgyak? Például az önismeret, emberismeret, egészség tudatosság, önfejlesztés, önbizalom, kapcsolatteremtés, önérvényesítés, önmotiváció, pénzügyi intelligencia, célkitűzés, időgazdálkodás, egészséges kockázatvállalás, kudarctűrő képesség, önmenedzselés, vállalkozói kézségek...

A híres > káoszelmélet lepkéje < mindenkiben működik, ha akarja. A jó irányba tett kis lépéseink hatása is beindíthatja a kívánt eredményhez vezető változást. A kis lépések hatása pedig összeadódhat. Csak cselekedni kell és persze elhinni, hogy változtatni tudunk a dolgokon.

Egyik sem könnyű, ha éppen az "ellenkező oldalon" állunk, és a fásultság, a reményvesztettség, a tehetetlenség, kiúttalanság bénító érzésével küzdünk. Ha viszont maradt még bennünk egy csöppnyi kis túlélési ösztön, akkor el kell kezdenünk tanulni és tennünk kell saját boldogulásunkért.

Másra ugyanis hiába várunk! Ki kell törni a megszokott sémákból, ha valami nem tetszik, akkor azon változtatni kell, és optimizmust, egészséges önbecsülést, pozitív gondolkodást, nyitottabb életszemléletet, új utakat, új módszereket lehet tanulni! Bátornak kell lennünk és új helyzetekben kell kipróbálni, megméretni önmagunkat, nyitottnak kell lennünk az új élményekre és érzékeinket, gondolkodásunkat kihegyezve a jó dolgok észrevételére, elfogadására kell törekednünk.

A sikeres életvitelt persze nem lehet pusztán gondolkodás útján elérni. Nem elég róla olvasni és beszélgetni. Bátorság, elkötelezett felelősségvállalás, embertpróbáló cselekvés is szükséges hozzá. Nem lesz sima az út, és nem is fog mindig minden sikerülni. Még sincs más megoldás, mint cselekedni. Hisz egy egy jóízű mosolyhoz is mennyi arcizmunkat kell megmozgatnunk... :-)


Kellemes, és hasznos időtöltést kíván:

Szenyán Ildikó
szenyanildiko@neadjafel.hu
06-20-9-344-154
Skype: Energildi
 

 

Webdesign - Szenyán Ildikó 2005-2010 © Minden jog fenntartva!